Roeifouten

Recover – Stilzitten vóór

Fout: Het bankje staat stil voor de inpik, doordat de roeier even wacht met de inpik. Zie ook: Inpik.
Waar-
nemen:
Bankje: kijk in de Bak of op de Ergometer naar het bankje en bepaal dat dat stil staat. 
Benen: kijk in de boot in de benen en zie dat er een pauze zit tussen dichtvouwen en openvouwen.
Oorzaak: De techniek van een directe inpik onvoldoend beheersen of te snel rijden waardoor op de inpik van de slag moet worden gewacht.
Gevolg: Stilzitten voor (indirecte inpik) heeft een negatief effect op de bootsnelheid. Pas op: wanneer de roeier als enige in de ploeg direct inpikt, dan leidt dit gemakkelijk tot rugblessures. Hij is immers de enige voor die snel druk op het blad heeft.
Remedie ergo/bak: De roeier moet inpikken wanneer het bladpuntje het water raakt, niet wanneer het verste punt bereikt is. Tijdens de recover het blad langzaam naar beneden brengen en wanneer het puntje het water raakt, moet het blad direct in het water worden geplaatst. Oefenen op de ergometer zonder de hendel vast te houden door in- en wegrijden te doen zonder dat het bankje voor stil staat. Oefenen in de roeibak door de roeier te vragen met een backsplash te roeien, waarbij het blad waterspetters maakt naar de boegzijde. Op het moment dat het bladpuntje het water raakt, geeft de coach/instructeur de hendel(s) van de roeier een tik omhoog, om hem te laten voelen waar de inpik plaats moet vinden.
Remedie
boot:
Gebruik bij voorkeur eerst de bak, dat is de beste manier om dit te leren. Roeien met een Snelheidsslangetje en het fonteintje na de inpik zo snel mogelijk omhoog brengen. 
Feed-
back:
Visueel door de snelheid waarmee het blad het water pakt. Visueel door het feit dat het blad stil staat (indirecte inpik) of gevoelsmatig doordat de knieën direct na het invouwen weer openvouwen (directe inpik). Visueel in de boot doordat de achterpunt niet diep naar beneden duikt (directe inpik).
Stuur-
stoel:
Het blad van een roeier staat voor de inpik even stil, in plaats van continue door te bewegen.


Een roeier die stil zit voor, wil wel graag gelijk inpikken. Daarom wordt er sneller opgereden (www.rowanimation.nl).


Recover – Onder je schouders doorrijden
Inpik – Met/op de romp inpikken
© 2016 - 2023 Jeroen Brinkman