Roeitrainingen

Zonetraining – Gele zone

Doel: Verhogen lactaatdrempel en maximale zuurstofopname, vasthouden aangeleerde techniek bij hogere tempi en grotere vermoeidheid. Zie ook de Toelichting zonetraining.
Duur: 30 tot 45 minuten
Interval: 10 – 20 minuten
Rust: 5 minuten
Intensiteit: 45% – 55% Lees meer over Vermogenspercentages.
Praten: Zin: hele verhalen vertellen lukken niet meer, maar een enkele zin lukt nog wel.
Hartslag: 80% – 90% van de HFres. Lees meer over Hartfrequentie reserve (HFres).
Lactaat: 2 – 4mmol
Fase: Voorbereideingsperiode, begin wedstrijdseizoen 

Legenda: '=minuten, "=seconden, h=halen, K=kracht, T=tempo, V=Vermogen, Tb=baantempo, Tb-x=x onder baantempo, →=gevolgd door, ()=herhaal

Geel1: 30' V45%
Geel2: 30' V50%
Geel3: 2x (20' V55% → 5' rust)
Geel4: 2x (15' T28 → 5' rust)
Geel5: 3x (10' T28 → 5' rust)
Geel6: 3x (10' T30 → 5' rust)
Geel7: 30' (2' T26 → 2' T28)
Geel8: 2x 19' ((4' T24 → 3' T26 → 2' T28 → 1' T30 → 2' T28 → 3' T26) → 5' rust)
Geel9: 2x (20' (4' T24 → 1' T30) → 5' rust)

Zonetraining – Groene zone
Riemverzet Zonetraining – Rode zone
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman