Roeitrainingen

Zonetraining – Toelichting

Het blijkt dat het grote aantal Klassieke trainingsvormen kan worden teruggebracht tot drie belangrijke aerobe zones. Deze zijn hieronder geschetst.

Vervolgens kan voor een trainingsperiode worden vastgesteld met welke frequentie deze drie zones geraakt worden zodat de trainingsperiode een naam kan krijgen. Hieronder een aantal voorbeelden.

Niet elke training is geschikt voor elke periode in het roeiseizoen. Voor deze periodisering is het wijsheid om de volgende indeling aan te houden, vooropgesteld dat er substantieel getraind wordt. Zie Trainingsfrequentie.


Olbrecht – Anaëroob vermogen
Zonetraining – Groene zone
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman