Roeitrainingen

Zonetraining – Rode zone

Doel: Trainen techniek in hoge tempi en bij grote vermoeidheid. Verhogen maximale snelheid. Ontwikkelen baangevoel. Zie ook de Toelichting zonetraining.
Duur: 10 – 20 minuten
Interval: 15 seconden – 5 minuten 
Rust: 1 – 5 minuten
Intensiteit: 80% – 100% Lees meer over Vermogenspercentages.
Praten: Woorden: zinnen uitspreken lukt niet meer, losse woorden nog wel.
Hartslag: 90% – 100% van de HFres. Lees meer over Hartfrequentie reserve (HFres).
Lactaat: 6 – 12 mmol
Fase: Wedstrijdseizoen

Legenda: '=minuten, "=seconden, h=halen, K=kracht, T=tempo, V=Vermogen, Tb=baantempo, Tb-x=x onder baantempo, →=gevolgd door, ()=herhaal

Rood1: 3x (5' V80% Tb-2 → 5' rust)   
Rood2: 3x (4' V85% Tb → 4' – 5' rust)  
Rood3: 4x (3' V85% Tb → 3' – 5' rust)
Rood4: 6x (3' V80% Tb-2 → 3' rust)
Rood5: 6x (2' V80% Tb-2 → 2' rust)
Rood6: 19": 4' T30 → 1' rust  → 3' T32 → 1' rust → 2' T34 → 1' rust → 1' T36 → 1' rust → 2' T34 → 1' rust → 3' T32 → 1' rust → 4' T30
Rood7: 2x (1' T28 → 1' T30 → 1' T32 → 2' rust) → 2x (1' T30 → 1' T32 → 1' T34 → 2' rust) → (1' T32 → 1' T34 → 1' T36)
Rood8: (1' T28 → 1' T30 → 1' T32 → 2' rust) → (1' T30 → 1' T32 → 1' T34 → 2' rust) → (1' T32 → 1' T34 → 1' T36 → 2' rust) → (1' T30 → 1' T32 → 1' T34 → 2' rust) → (1' T28 → 1' T30 → 1' T32 → 2' rust)
Rood10: 2x ( 8x (1' Tb → 1' rust)→ 5' rust)
Rood12: 2x ( 6x (1' Tb+2 → 1' rust) → 5' rust)
Rood13: 2x ( 6x (30h Tb+2 → 10h rust) → 5' rust)
Rood14: 2x ( 8x (30h Tb+2 → 15h rust) → 5' rust)
Rood15: 2x ( 10x (30h Tb → 15h rust) → 5' rust)
Rood16: 2x ( 18x (17h Tb → 5h rust) → 5 ' rust)
Rood17: 3x ( 5x (20h Tb+6 → 10h rust) → 5' rust)
Rood18: 4x ( 5x (20h Tb+4 → 10h rust) → 5' rust)
Rood19: 5x ( 5x (20h Tb+2 → 10h rust) → 5' rust)

Zonetraining – Gele zone
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman