Tillen en stuurcommando's

Beginnen met roeien

Kijk hier Soorten commando's voor de betekenis van AC, UC en BC. Voorafgaand aan het slagklaar maken zorgt de stuur er voor dat de boot in de goede richting wijst. Dit omdat de boot pas met het roer bestuurbaar wordt wanneer deze vaart heeft. En dat is gedurende de eerste slagen nog niet volledig het geval.


Slagklaar maken bij de uitpik

Slagklaar maken bij de uitpik heeft drie voordelen ten op zichte van slagklaar bij de inpik:

  1. De (gladde) boot ligt stabieler bij de uitpik dan bij de inpik.
  2. De roeiers kunnen door naar hun blad te kijken en met de duimen in hun lijf te prikken de juiste aanhaalhoogte bepalen. Zie ook: Aanhaalhoogte oefenen
  3. Bij boordroeien kunnen de roeiers hun wegzetdiepte synchroniseren: wanneer die goed is, valt de boot niet op een boord.

Het is daarom verstandig altijd slagklaar te maken vanuit de uitpik. De stuur begint met het aankondigingscommando:

AC: Slagklaar maken bij de uitpik…

De roeiers gaan zitten in de uitpikhouding met het blad plat op het water.

UC: … slagklaar …

De bladen worden verticaal in het water gedraaid en zijn niet meer zichtbaar. Zorg dat de boot recht ligt.  

De stuur controleert dit en geeft zo nodig het commando:

UC: …bladen bedekt, boot recht…

Wanneer de boot recht ligt en de bladen bedekt zijn, geeft de stuur het commando:

UC: …en af. Het woordje en wordt gebruikt zodat de roeiers goed op de af kunnen anticiperen.

De roeiers beginnen met roeien.

Het is wijsheid om wanneer de boot valt, wanneer de bladen niet bedekt zijn, wanneer er niet diep wordt weggezet of wanneer er te snel wordt opgereden, het roeien te onderbreken en nogmaals slagklaar te maken vanuit de uitpik.


Slagklaar maken bij de inpik

De stuur begint met het aankondigingscommando:

AC: Slagklaar maken…

Oprijden tot de inpikhouding met het blad plat op het water.  

UC: … slagklaar …

De bladen worden verticaal in het water gedraaid en zijn niet meer zichtbaar. Zorg dat de boot recht ligt.  

De stuur controleert dit en geeft zo nodig het commando:

UC: …bladen bedekt, boot recht…

Wanneer de boot recht ligt en de bladen bedekt zijn, geeft de stuur het commando:

UC: …en af. Het woordje en wordt gebruikt zodat de roeiers goed op de af kunnen anticiperen.

De roeiers beginnen met roeien.


Uitstappen
Doorgaan met roeien
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman