Tillen en stuurcommando's

Beginnen met roeien

“Slagklaar maken…” 

Oprijden tot de inpikhouding met het blad plat op het water.  

Dit commando kan ook worden gegeven waarbij de roeiers vanuit de uitpik beginnen, dan is het commando:

“Slagklaar maken vanuit de uitpik…”

De roeiers gaan zitten in de uitpikhouding met het blad plat op het water.

“... slagklaar …” 

De bladen worden verticaal in het water gedraaid en zijn niet meer zichtbaar. Zorg dat de boot in evenwicht ligt.  

De stuur controleert dit en geeft zo nodig het commando:

“…bladen bedekt, boot recht…”

Wanneer de boot recht ligt en de bladen bedekt zijn.

“… af.”  

De roeiers beginnen met roeien.


Uitstappen
Doorgaan met roeien
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman