Tillen en stuurcommando's

Uitstappen

Kijk hier Soorten commando's voor de betekenis van AC, UC en BC. Eerst stapt de stuurman uit. Hij geeft daarvoor het commando:

UC: Handen aan… 

De roeiers pakken het vlot beet.

AC: …stuur stapt uit… 

De stuur stapt uit en houdt vervolgens de boot in het midden aan het uiteinde van een van de riggers vast.

Eventueel geeft hij – terwijl hij de boot stevig vast houdt – het commando:

UC: … overslagen los… 

De overslagen worden aan de waterzijde geopend.

AC: … klaarmaken voor uitstappen gelijk…

De riempjes van het voetenbord zijn losgemaakt. De overslagen zijn aan de waterzijde geopend. De voet aan de waterzijde wordt op het slidingplankje gezet.

UC: …uitstappen gelijk… één…

Ga op het slidingplankje staan.

UC: …twee…

Voet op de kant zetten, gewicht nog boven de boot.

UC: …en drie.

Uitstappen, door het gewicht naar de voet op de kant te verplaatsen, waarbij de riem aan de waterzijde voorzichtig wordt meegenomen uit de dol.


Aanleggen aan het vlot
Beginnen met roeien
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman