Tillen en stuurcommando's

Boot transporteren

Uitgangspunt voor het transporteren van een boot, is de situatie na het uit de stelling of uit het water tillen. Kijk hier Soorten commando's voor de betekenis van AC, UC en BC.


Boot boven de hoofden brengen

AC:  We gaan de boot boven de hoofden brengen, bakboord/stuurboord onderdoor…
AC: …boven de hoofden,
UC: hoog.

De boot wordt op het commando hoog boven de hoofden gebracht waarbij de roeiers de armen geheel strekken.


Transport via één van de schouders

AC: Rechter/Linker schouder,
UC: nu.

Bij het commando brengen de roeiers allemaal de boot naar hun linker of rechter schouder. Met de onderste - op de schouder rustende hand - hand wordt de boot getild. Met de andere - bovenste - hand wordt de boot nagenoeg verticaal gehouden.


Transport via beide schouders om-en-om (alleen boordboten)

AC: Uitstappen tegenover de eigen rigger,
UC: nu.

Bij het commando stappen de roeiers onder de boot vandaan en laten haar tot op de schouders zakken. 


Transport in de handen (alleen boordboten)

Indien gewenst kan de boot via de achouders in de handen worden gebracht. De boot mag nooit vanaf boven de hoofden direct naar de handen worden gebracht. Dit om het risico te voorkomen dat boeg of achtersteven beschadigd raakt doordat de ene helft van de roeiers de boot nog boven de hoofden heeft, terwijl de andere helft hem al in de handen heeft genomen.

AC: In de handen,
UC: nu.

Bij het commando laten de roeiers de boot – die op beide schouders ligt – rustig in de handen zakken.


Uit het water tillen
Omlopen/onderdoorkruipen
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman