Tillen en stuurcommando's

Uit het water tillen

“Aan de boorden...”

De roeiers stappen ieder naar hun plek toe en grijpen het binnenwerk van de boot vast.

“…tillen gelijk… nu...”

De boot wordt uit het water getild en voor de magen gebracht.


In het water leggen
Boven de hoofden/op de schouders/in de handen brengen
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman