Tillen en stuurcommando's

Intrekken van de riemen (boordroeien)

Wanneer de boot beschikt over zogeheten duwstangen, die van de top van de dol naar het boord lopen, is slippen lastig. De duwstangen zitten dan in de weg wanneer de riemen langzij gebracht worden. In dat geval kan er ook gekozen worden om de riemen in te trekken. 

Kijk hier Soorten commando's voor de betekenis van AC, UC en BC. Ruim van tevoren (ongeveer 50 meter) wordt het aankondigingscommando gegeven door de nadering van het obstakel (bijvoorbeeld een brug) aan te kondigen:  

AC: We naderen een brug, klaarmaken voor het intrekken van de riemen…
UC: …laat… lopen… laat op de inpik, lopen op de uitpik

De roeiers laten lopen.

UC: …intrekken… nu…

De bladen worden onder een hoek van 15 graden gedraaid, zodat ze als een soort speedbootje over het water scheren, om te voorkomen dat het blad ”hapt” in het voorbijglijdende water. Vervolgens worden de riemen ingetrokken totdat de kraag zich tussen de handen bevindt. Elke roeier kijkt naar zijn eigen blad(en) om te zien of ze verder moet(en) worden ingetrokken. De riemen worden vast en laag gehouden, om de bovenkant van een brug niet te raken. Let op de balans.

UC: …let op de bladen aan stuurboord/bakboord… of UC: …kijk naar je blad…

Elke roeier kijkt naar zijn eigen blad(en) om te zien of ze verder moet(en) worden ingetrokken. Indien nodig worden de riem(en) verder ingetrokken totdat de bladen de dol raken.

BC: …riemen uitbrengen, wanneer dat kan.

De roeiers brengen de riemen weer uit en wachten op het volgende commando.


Lage, nauwe doorgang)
Obstakel aan één zijde
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman