Tillen en stuurcommando's

Lage en nauwe doorgang 

Kijk hier Soorten commando's voor de betekenis van AC, UC en BC.


Lage doorgang

Wanneer de doorgang te laag is om rechtop te blijven zitten, worden de volgende commando's gegeven.

AC: We naderen een brug, klaarmaken voor slippen…

Eventueel kan de stuur laten lopen, maar dat is niet noodzakelijk.

UC: …laat… lopen… laat op de inpik, lopen op de uitpik

De roeiers laten lopen.

UC: …vallen… nu… vallen bij de inpik, nu bij de uitpik

De haal wordt afgemaakt en de roeiers gaan achterover liggen. De handles worden vastgehouden. Ze letten er op dat de boot recht blijftliggen.

BC: …en bedankt.

De roeiers gaan weer rechtop zitten. Ze wachten op het volgende commando.


Lage en nauwe doorgang

Wanneer de doorgang te smal is om met de riemen doorheen te varen en te laag is om rechtop te blijven zitten, worden de volgende commando's gegeven.

AC: We naderen een brug, klaarmaken voor slippen en vallen…

Eventueel kan de stuur laten lopen, maar dat is niet noodzakelijk.

UC: …laat… lopen… laat op de inpik, lopen op de uitpik

De roeiers laten lopen.

UC: …slippen en vallen… nu… slippen bij de inpik, nu bij de uitpik

De haal wordt afgemaakt en de roeiers gaan achterover liggen, de riemen zo veel mogelijk evenwijdig aan de boot met de bladen op het water. De handles worden vastgehouden. Ze letten er op dat de boot recht blijftliggen.

BC: …riemen uitbrengen, wanneer dat kan.

De roeiers gaan weer rechtop zitten en brengen de riemen uit. Ze wachten op het volgende commando.


Nauwe doorgang (engte)
Intrekken van de riemen
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman