Tillen en stuurcommando's

Nauwe doorgang (engte)

Voor het passeren van een nauwe doorgang (of engte) kan worden gekozen voor het slippen. Echter wanneer de boot beschikt over zogeheten duwstangen, die van de top van de dol naar het boord lopen, is slippen lastig. De duwstang zit dan in de weg wanneer de riem langzij  gebracht moet worden. In dat geval kan er ook gekozen worden om de riemen in te trekken. Ook bij boordroeien is het gebruikelijk de riemen in te trekken.

Ruim van tevoren (ongeveer 50 meter) wordt het aandachtscommando gegeven door de nadering van het obstakel (bijvoorbeeld een brug) aan te kondigen:  

“We naderen de brug, klaarmaken om te slippen…”

Vlak voor het punt waar men moet slippen wordt het commando gegeven.  

“…laat... lopen …”

“slippen gelijk… nu…”

De haal wordt afgemaakt en de riemen nagenoeg evenwijdig aan de boot gebracht met de bladen op het water. De handles worden vastgehouden. 

 “… pas op de riemen (aan bakboord/stuurboord)…”

De roeiers kijken naar hun riemen en trekken ze zo nodig (meer) in.

“…riemen uitbrengen, wanneer dat kan.”

De riemen worden weer uitgebracht wanneer dat kan. Wacht op het volgende commando.


Vuil vermijden
Lage, nauwe doorgang (wherry)
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman