Tillen en stuurcommando's

Tilhoogte veranderen

Deze commando’s worden gegeven wanneer de roeiers de boot aan beide boorden tillen.  

“In de handen... nu.”

De uitvoering van dit commando kent twee varianten, naar gelang de roeiers met de gezichten naar elkaar toe staan dan wel met de gezichten naar de boeg of achtersteven van de boot staan.

De boot wordt zo gebracht dat de roeiers met gestrekte armen het boord vasthouden.

Indien de roeiers naar de boeg of achtersteven staan, wordt het boord met één hand vastgehouden. Indien de roeiers met de gezichten naar elkaar toe staan, met twee handen.

Het commando in de ellebogen wordt gegeven wanneer de boot hoger dan in de handen de loods in of uit moet worden gebracht zodat de riggers van de boot de riggers van de andere boten niet raken.  

“In de ellebogen … nu.”

De armen worden gebogen, de handen pakken het binnenwerk van de boot en de boordrand van de boot ligt in de ellebogen .

Een variant op het in de ellebogen houden van de boot is het hoog tillen.

“Hoog tillen.”

Vanuit de handen wordt de boot omhoog gebracht door de armen (elle-bogen) te buigen. De onderkant van de boordrand komt hierdoor op ellebooghoogte te liggen.

 “Op de schouders… nu.”

De boot wordt op de linker dan wel rechterschouder geplaatst. De roeiers kijken ieder naar de boeg of achtersteven van de boot, naar gelang de situatie. De begeleidende hand houdt het boord vast.


Uit de loods tillen
Zwenken
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman