Tillen en stuurcommando's

In het water leggen

“Boven de hoofden… hoog...”

De boot wordt boven de hoofden gebracht waarbij de roeiers de armen geheel strekken.

“...handen in de spanten…”

Met de handen wordt het binnenwerk van de boot vastgepakt.

“…voor de magen...”

De boot wordt voor de magen gebracht waarbij tevens de bovenste rigger zoveel mogelijk omhoog en daarmee naar de roeiers toe wordt gebracht.

“…overslagen los...”

De overslagen van de waterzijde worden losgedraaid.

“…tenen aan de rand van het vlot...”

De tenen worden aan de rand van het vlot gezet en niet over de rand.

“…en ver weg.”

De boot wordt zachtjes en op ruime afstand van het vlot in het water gezet. Door zachtjes te drukken op de riggers aan de vlotzijde wordt de boot recht in het water gezet.

Bij het in- en uittillen van de boot is het belangrijk dat niet al het gewicht met de romp wordt getild. Dus ook de knieën buigen en door de benen zakken, eigenlijk op eenzelfde wijze als een haal wordt gemaakt. Dit voorkomt rugblessures. De luchtkamers worden gesloten, de riemen worden in de dollen geplaatst en de overslagen aan kant van het vlot dicht gedraaid.  


Zwenken
Uit het water tillen
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman