Roeifouten

Haal – Drukverlies tijdens de haal

Fout: Bij de eindhaal wordt de bladdruk niet vastgehouden, waardoor onvoldoende voor de versnelling van de boot wordt gecompenseerd. De armen bewegen te langzaam.
Waar-
nemen:
Hendel: kijk naar de hendel(s) en bepaal of de versnelling van de haal zich in het laatste stuk doorzet.
Oorzaak: Roeien vanuit kracht in plaats van bewegingssnelheid, of het blad loopt uit, zie: Uitlopen.
Gevolg: Snelheids- en effectiviteitsverlies doordat de laatste 40% van de haal de bladdruk weg valt. Doordat de boot tijdens de eindhaal niet meer wordt versneld, loop deze tijdens de recover minder goed door.
Remedie ergo: Stel het display van de ergometer in op force curve en zet de weerstand zo laag mogelijk (zie: Roei-ergometer). Laat de curve zo lang mogelijk hoog doorlopen. Luister naar het geluid van het vliegwiel: maak de toon na de eindhaal zo hoog mogelijk.
Remedie
boot:
Roeien in een skiff of twee met een Snelheidsslangetje en het fonteintje in de eindhaal hoog houden. Of een stuk roeien in skiff of twee met een Planeerrem en de riemdruk bij de eindhaal voelen door met je aandacht naar de handen toe te gaan. De riemen moeten bijna net zo hard aan je vingers trekken als bij de beentrap. Tenslotte transfereren met de focus op een J-haal waarbij de hendel(s) vanaf inpik tot het rustpunt (¼ bank) versneld wordt/worden.
Feed-
back:
Op de ergometer visueel door naar de drukcurve te kijken of auditief door naar het geluid van het vliegwiel te luisteren. In de boot gevoelsmatig door de riemdruk op de handen/vingers te voelen of visueel door naar het snelheidsslangetje te kijken.

Haal – Te vroeg uitpikken
Haal – Te weinig doorvallen
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman