Roeifouten

Haal – Te weinig doorvallen

Fout: De roeier blijft veel te rechtop zitten en gebruikt de rompzwaai niet. De romp moet zover naar achter worden gebracht dat de buikspieren net zijn aangespannen. Zie ook: Haal.
Waar-
nemen:
Romp: kijk naar de hoek van de romp en bepaal in hoeverre deze zich openvouwt.
Oorzaak: Verkeerd haalbeeld, nonchalance (gemakzucht).
Gevolg: Snelheidsverlies doordat de haal te kort is. Ongelijkheid in de ploeg.
Remedie
ergo/bak:
De roeier in de roeibak of op de ergometer laten oefenen. De coach/instructeur gaat achter de roeier staan en trekt de schouders zachtjes naar achteren (bewegingsbegeleiding). De schouders moeten achter de heupen komen.
Remedie
boot:
Gebruik de oefeningen Rompzwaai variëren en Romproeien.
Feed-
back:
Gevoelsmatig op de buik. De romp moet achteroverleunen en de buikspieren moeten bij de uitpik net zijn aangespannen.

Wacht op de video...
Een roeier die te weinig doorvalt (rood) vergeleken met een (blauwe) roeiers die dat niet doet (www.rowanimation.nl).


Haal – Drukverlies tijdens de haal
Haal – Te ver doorvallen
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman