Roeifouten

Ploeg – Ongelijke uitpik

Fout: De uitpik van de verschillende roeiers in de ploeg is niet gelijk. Indien dit wordt veroorzaakt door verschil in lengte in de halen, zie fout: Ongelijke haallengte.
Waar-
nemen:
Bladen: kijk naar de gelijkheid van de uitpik van de bladen.
Riemen: stel vast dat de haallengtes gelijk zijn.
Oorzaak: Hiervoor kunnen verschillende oorzaken aanwezig zijn:
1. De individuele techniek is ontoereikend om een goede uitpik te maken, zie hiervoor de individuele uitpikfouten.
2. De snelheid waarmee de riemen tijdens de haal door het water worden gehaald is ongelijk (individuele krachtverschillen). Hierdoor zijn de roeiers op een verschillend moment klaar met hun haal, waardoor de uitpik ongelijk is.
3. De roeiers letten onvoldoende op de slag.
Gevolg: Ongelijk roeien, weinig synergie in de ploeg. Snelheidsverlies.
Remedie
boot:
Zorg dat de individuele techniek van de roeiers toereikend is. Roeiers met de ogen dicht laten roeien en laten luisteren naar de (gelijkheid van de) uitpik. Oefening Slag tegen ploeg om ze te leren de slag actief te volgen.
Feed-
back:
Op het gehoor, door het geluid van de uitpik. Visueel door te kijken naar het eigen blad ten opzichte van de andere bladen. Bij boordroeien visueel door naar de boordrand te kijken: bij ongelijke uitpik beweegt deze op en neer en geeft een kleine trilling.
Stuur-
stoel:
De bladen van de roeiers gaan niet exact gelijk het water uit. Het geluid van de uitpik (draaien van de riemen) moet gelijk zijn.

Ploeg – Ongelijke bewegingsvolgorde
Ploeg – Ongelijke recover
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman