Roeifouten

Ploeg – Geen balans in de boordboot

Fout: De boot ligt niet permanent recht (waterpas). Belangrijk is om te constateren of: de boot valt (eventjes) of ligt (permanent), of dat op één boord of op beide boorden is, of dat op een vast moment in de haal gebeurt en zo ja op welk moment. Zie ook: Balans.
Waar-
nemen:
Dollen: kijk tijdens de recover naar de dollen om te bepalen of de boot
valt: incidenteel over een boord valt en zo ja, op welk boord of beide boorden;
ligt: systematisch op één boord ligt omdat de boot hij niet wordt recht gelegd;
stuitert: tijdens de recover heen en weer wiebelt door Geen core stability en balans;
oscilleert: tijdens de gehele haal ritmisch heen en weer rolt omdat hij steeds valt en weer wordt recht gelegd.
Stel vast of de boot bij in- en uitpik elke haal recht wordt gelegd. 
Hendel: kijk of de handen de boot bij in- en uitpik recht leggen, doordat ze omhoog of omlaag bewegen (hendelen).
Oorzaak: De collectieve fout: Geen core stability en balans. Te weinig “hendelen” (balans bewaren door de riemen op en neer te bewegen). Een Ongelijke uitpik, of op hetzelfde moment in de haal het water raken (Systematisch het water aantikken) kunnen ook balansverstoringen introduceren. Ten slotte kunnen individuele roeiers balansverstoringen introduceren door scheef te zitten: Uit het boord vallen/scheef zitten.
Gevolg: Onbalans. Bij boordboten snelheidsverlies doordat er aan het ene boord boven je macht en niet met volledige kracht kan worden geroeid en het andere boord het blad maar moeilijk uit het water krijgt. Gelijkheid is een essentiële randvoorwaarde voor balans.
Remedie
boot:
Afhankelijk van de problematiek:
Vallen: Zorg ervoor dat er een gelijke uitpik is (Ongelijke uitpik) en dat de haallengte achter gelijk is. Check of de bladen aan beide boorden tijdens de recover op gelijke hoogte boven het water blijven (niet Vlaggen). De oefening Buitenhand los 
Liggen: hierbij valt de boot, maar wordt niet door de roeiers elke haal recht gelegd. Roeiers leren hendelen. De oefeningen Boot over één boord leggen en Boordenslag.
Stuiteren: hierbij is de ontbrekende core stability (Balans) de oorzaak. Hiervoor de fouten van individuele roeiers aanpakken (Balans met het lijf houden).
Oscilleren: hierbij valt de boot door onjuiste hendelvoering bij de recover, maar wordt door de roeiers wel elke haal recht gelegd. Er ontstaat een regelmatige rollende beweging. Zie vallen.
Feed-
back:
Visueel door naar de (eigen) boordrand of dol te kijken: deze beweegt op en neer. Gevoelsmatig door balans via voetenbord en billen te voelen. Gevoelsmatig door te merken hoe de boot heen en weert schommelt.
Stuur-
stoel:
Visueel door naar de boordrand of slagdol te kijken: deze beweegt op en neer.

Ploeg – Geen balans in de scullboot
Ploeg – Geen watervrije recover
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman