Roeitrainingen

Technische realisatie training (TR-training) 

TR-training is er op gericht om gelijktijdig de roeitechnische- en vermogensbasis voor het wedstrijdseizoen te leggen.

Vermogensbasis

Bij een Extensieve Duur/Aerobe capaciteit/Groene zone training roeit de roeier op een laag vermogen en bouwt een basisconditie op. Bij een dergelijke training moet de roeier gemakkelijk in staat zijn om een gesprek te voeren. Wanneer dat niet het geval is, is de intensiteit te hoog. Deze trainingen vormen ongeveer 80% van alle trainingen. Gegeven dit grote volume, is dit ook de belangrijkste trainingsvorm om de roeitechniek te verbeteren.

Technische realisatie (TR)

De  roeihaal van roeiers is geheel geautomatiseerd en zit dus in het spiergeheugen. Om technische progressie te maken, zal de oude beweging in dit spiergeheugen moeten worden vervangen door een nieuwe beweging. Daarbij geldt een heel belangrijk principe. De beweging die het vaakst gemaakt wordt, komt in dit spiergeheugen terecht. Daarom zal de nieuwe beweging langdurig en significant veel vaker gemaakt moeten worden, dan de oude. Met technische realisatie wordt bedoeld dat niet de intentie telt, maar het daadwerkelijke percentage halen dat met de nieuw te leren roeitechniek gerealiseerd wordt. Je wil idealiter elke haal de nieuwe beweging zien en realistisch gezien meer dan 80%-90% van de halen in een training.

Om de spieren met een nieuw aan te leren roeitechniek aan te sturen, is concentratie vereist. Wanneer deze concentratie wegvalt, gaat de roeier terug naar de in het spiergeheugen aanwezige oude haal. Daarmee wordt de oude haal in het spiergeheugen versterkt.
De concentratiegrens ligt vaak op 75 minuten (vijf kwartier), daarna kan de roeier moeilijk nog concentratie opbrengen. In dit licht zijn twee korte trainingen dus beter dan één lange training. Roeien met maar één keerpunt maakt het onmogelijk de training af te breken wanneer de concentratiegrens bereikt is. Er moet dan immers nog helemaal worden teruggeroeid.

TR-coaching

TR-coaching is anders dan veel coaches gewend zijn. Het volgende is daarbij belangrijk..

Oprekken bewegingsruimte

De roeihaal in het spiergeheugen heeft een bepaalde marge: de bewegingsruimte. Bewegingen binnen deze ruimte worden door spieren niet als een andere beweging gezien. Om nieuwe roeitechniek aan te leren, is het daarom belangrijk eerst de bewegingsruimte op te rekken. Differentiële oefeningen zijn hiervoor erg geschikt. Dit oprekken moet worden herhaald wanneer de roeier de juiste beweging weer even kwijt is. Focus aanbrengen op wat je moet horen/zien/voelen om de oude en nieuwe haal van elkaar te onderscheiden, is belangrijk (sensorische feedback). Bij voorkeur worden (series) van motorische oefeningen (zie: Motorisch coachen) ingezet.

Intensieve coaching

Transfereren is het meenemen (transfereren) van het in de oefening geleerde naar de roeihaal.
Om roeiers bij het transfereren te ondersteunen, gebruikt de coach ondersteunende feedback: de roeier krijgt feedback wat hij doet tijdens deze haal. Bij voorkeur in aanwijzingen wat te voelen, horen en/of zien. De coach loopt consequent alle roeiers in de ploeg af: van slag naar boeg en geeft iedere roeier ondersteunende feedback. Roeiers die “zombieroeien” waarbij ze zonder na te denken terugvallen in de oude haal, worden daar door de coach weer uitgehaald. Ondersteunende feedback vereist een goed verstaanbare coach en dat lukt eigenlijk alleen echt goed met portofoons.  

Tenslotte het volgende. Wanneer een roeier niet af en toe technisch overvraagd wordt, maakt de roeier geen maximale progressie. Blijf als coach dus veeleisend en intensief coachen tijdens de gehele training. Ongecoacht roeien is bij TR-training daarom niet wenselijk.


Trainingsfrequentie
Klassiek - Toelichting trainingsvormen
© 2016 - 2023 Jeroen Brinkman