De aanpak

Oplossing kiezen

Wanneer je bedacht hebt welke roeifout jouw aandacht krijgt, is het belangrijk om een oplossing te kiezen. Voor de keuze voor de meest effectieve interventie is belangrijk om binnen de beschikbare tijd maximaal rendement te behalen. Daarom kiest een goede coach/instructeur heel bewust de de benadering, het trainingsmiddel en het hulpmiddel voor zijn aanpak. Want in z’n algemeenheid kan worden gesteld dat de slechtste manier om een roeier te leren roeien is door hem altijd in dezelfde boot, in dezelfde ploeg en in dezelfde opstelling, instructie te geven. 

Een bijzondere vorm van een interventie is door een video te maken en die na afloop van de training aan de roeiers te laten zien. Een dergelijke video maak je het gemakkelijkst door met je smartphone of camera op het vlot te gaan staan, de ploeg vlak langs het vlot voorbij te laten roeien en vervolgens 8-10 seconden of 4-5 halen te filmen. Zorg ervoor dat alle bladen altijd in beeld zijn. Wanneer je dit filmpje repetitief afspeelt, heb je alle tijd om feedback te geven.


De aanpak Benadering

Bij welke benadering is de roeier het meest gebaat? 

Klassiek

Bij deze benadering gebruikt de coach/instructeur een cognitieve aanwijzing of een klassieke oefening. De gedachte hierbij is dat de Instructeur de roeier leert roeien.

Cybernetisch (modern)

Bij een cybernetische benadering  – de naam zegt het al – is het uitgangspunt dat de terugkoppeling die de roeier van de boot krijgt, voldoende is om de juist roeibeweging aan te leren. De gedachte herbij is dat de boot de roeier leert roeien. Boten met de meeste terugkoppeling zijn de gladde boten met zo weinig mogelijk roeiers (twee zonder en skiff), maar ook een C1 is daarvoor bij uitstek geschikt. Hierbij gebruikt de coach/instructeur dus een cybernetische oefening.

Motorisch (modern)

Bij motorisch coachen laat de coach/instructeur de roeier geen vertaling van een gegeven opdracht naar de spierbeweging maken, maar ondersteunt hierbij maximaal. Daarbij wordt de bewegingsruimte opgerekt en worden oefeningen ingezet met een goede transfer. De gedachte hierbij is dat de oefening de roeier leert roeien. Lees hier meer over motorisch coachen.

Voorbeeld benaderingen

Onder het motto, "één voorbeeld zegt meer dan duizend woorden", het volgende voorbeeld. Een skiffeur houdt zijn handen niet goed bij elkaar.

Bij de klassieke benadering, zegt de coach/instructeur tegen de roeier "Hou je handen bij elkaar!". De roeier moet hierbij zelf de focus bepalen.

Bij de cybernetische benadering, vraagt de coach/instructeur aan de roeier om de skiff stilliggend op zowel bak- en stuurboord te leggen door zijn handen verticaal heen en weer te bewegen. Daarna vraagt hij de roeier om de skiff precies recht te leggen. Dat kan alleen als de roeier de handen bij elkaar houdt. Vervolgens geeft de instructeur/coach de roeiregel: "Wanneer je boot op bakboord ligt, moet je je handen dus dichter bij elkaar brengen!". De focus ligt hierbij dus op het leren waarnemen van de reactie van de boot op de bewegingen van de roeier.

Bij een motorische benadering vraagt de coach/instructeur aan de roeier om te voelen hoe de kokkel van de rechterhand langs de handpalm van de linkerhand strijkt (Sensorische aanwijzing). En hij geeft aan, dat de roeier zowel bij de haal als bij de recover beide handen elkaar moeten voelen aanraken. De focus wordt hierbij door de coach/instructeur gegeven.

Gebruik interventieprotocol

Los daarvan verbetert het gebruik van een interventieprotocol – een gestructureerde stapsgewijze aanpak – de effectiviteit van de interventie enorm en is daarmee zeker aanbevelenswaardig. Denk hierbij aan de drie-staps interventie voor op het water en het vijfstaps leerproces voor gebruik bij  roeibak of ergometer.


De aanpak Trainingsmiddel

Waar kan de fout het beste worden aangepakt, de bak, de ergometer of de boot? Heeft de vereniging een roeibak of alleen ergometers? En wanneer de boot het beste is, welke boot verdient dan op dit moment de voorkeur? 

Kies expliciet voor: roeibak / ergometers / boot (welke?)


De aanpak Hulpmiddel

In een aantal gevallen is het zinvol om een hulpmiddel in te zetten. Ook hier is een expliciete afweging op zijn plaats.

Kies expliciet voor: Balansplankje / Hendelsimulator / Planeerrem / Snelheidsslangetje / Inpikrietje


Prioriteren Roeifout kiezen
Oplossing aanbieden Oplossing aanbieden

 

 

 

© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman