De aanpak

Oplossing kiezen

Wanneer je bedacht hebt welke roeifout jouw aandacht krijgt, is het belangrijk om een oplossing te kiezen. Voor de keuze voor de meest effectieve interventie is belangrijk om binnen de beschikbare tijd maximaal rendement te behalen. Daarom kiest een goede coach/instructeur heel bewust de het middel en de benadering voor zijn aanpak. Want in zā€™n algemeenheid kan worden gesteld dat de slechtste manier om een roeier te leren roeien is door hem altijd in dezelfde boot, in dezelfde ploeg en in dezelfde opstelling, instructie te geven. 

Een bijzondere vorm van een interventie is door een video te maken en die na afloop van de training aan de roeiers te laten zien. Een dergelijke video maak je het gemakkelijkst door met je smartphone of camera op het vlot te gaan staan, de ploeg vlak langs het vlot voorbij te laten roeien en vervolgens 8-10 seconden of 4-5 halen te filmen. Zorg ervoor dat alle bladen altijd in beeld zijn. Wanneer je dit filmpje repetitief afspeelt, heb je alle tijd om feedback te geven.


Middel

Waar kan de fout het beste worden aangepakt, de bak, de ergometer of de boot? Heeft de vereniging een roeibak of alleen ergometers? En wanneer de boot het beste is, welke boot verdient dan op dit moment de voorkeur? 

Kies expliciet voor: bak / ergometer / boot (welke?)


Benadering

Bij welke benadering is de roeier het meest gebaat?

Klassiek: waarbij de roeier verteld of gevraagd wordt wat hij moet doen. Uitgangspunt hierbij is dat de coach/instructeur de roeier leert roeien.

Cybernetisch: de naam zegt het al ā€“ gaat er van uit dat de terugkoppeling die de roeier van de boot krijgt, voldoende is om de juist roeibeweging aan te leren. Uitgangspunt hierbij is dus dat de boot de roeier leert roeien. Boten met de meeste terugkoppeling zijn de gladde boten met zo weinig mogelijk roeiers (twee zonder en skiff), maar ook een C1 is daarvoor bij uitstek geschikt.

Motorisch: Uitgangspunt hierbij is dat de oefening de roeier leert roeien. Bij motorisch coachen laat de coach/instructeur de roeier geen vertaling van een gegeven opdracht naar de spierbeweging maken, maar ondersteunt hierbij maximaal. Lees hier meer over motorisch coachen.

Het spreekt voor zich dat een combinatie van deze aanpakken ā€“ en meer nog een bewuste keuze voor de voor de situatie meest effectieve aanpak ā€“ het grootste rendement geeft.


Prioriteren Roeifout kiezen
Oplossing aanbieden Oplossing aanbieden

 

 

 

© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman