De aanpak

Roeifout kiezen

Allereerst is het belangrijk om te bepalen of de ploeg of de roeier centraal staat. Het is daarvoor belangrijk om onderscheid aan te brengen tussen:

Individuele fouten: fouten gemaakt door individuele roeiers.
Collectieve fouten: fouten die het merendeel van de roeiers in de ploeg hebben, maar die in weze individuele fouten zijn.
Ploegfouten: fouten in de samenwerking en interactie tussen ploegleden.

Wanneer de individuele techniek van een roeier hem beperkt om goed in een ploeg te roeien, zal eerst deze techniek moeten worden aangepakt. Het is niet ondenkbaar dat dit bij alle roeiers in de ploeg het geval is. Werk dan eerst aan de individuele techniek en begin pas aan de ploegfouten wanneer de J-haal door alle roeiers voldoende wordt beheerst. Het is het efficiëntst om dan eerst de collectieve fouten van de ploeg aan te pakken.


Prioriteren roeiersfouten

Voor de prioriteitstelling van de individuele en collectieve roeifouten geldt het volgende. In de boot:

  1. Eerste prioriteit hebben die fouten die gerelateerd zijn aan de Slifferhaal.
  2. Daarna fouten die te maken hebben met het Ritme.
  3. Tenslotte worden fouten aangepakt rondom Inpik.

In de bak of op de ergometer:

  1. De fouten die met een verkeerde lichaamshouding te maken hebben.
  2. Vervolgens de fouten betreffende de bewegingsvolgorde van benen, romp en armen (zie: Haal).

Prioriteren ploegfouten

Bij de ploeginstructie staat het samenbrengen van de ploeg centraal, de prioriteiten voor de ploegfouten zijn de volgende:

  1. ritme – de basis van de haal, want zonder accenten in de haal onvoldoende
  2. gelijkheid – de essentie van ploegroeien, want zonder gelijkheid geen
  3. balans – de randvoorwaarde voor plezierig roeien, want zonder balans geen
  4. watervrij roeiwerk – de randvoorwaarde om een goede roeihaal te leren, die weer helpt bij een goed ritme!

Ploegfouten manifesteren zich in minieme – maar goed merkbare – snelheidsverschillen tussen de roeiers onderling. Door in de roeibeweging van individuele roeiers accenten te leggen, kunnen deze onderlinge snelheidsverschillen vaak worden opgeheven. 


Observeren Roeier(s) observeren
Oplossing kiezen Oplossing kiezen

 

 

 

© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman