Roeifouten

Inpik – Blad erin trappen

Fout: Er wordt kracht gezet terwijl het blad nog niet in het water is. Met andere woorden de beentrap begint al voordat het blad in het water is gezet. Mogelijk in combinatie met Met/op de romp inpikken. Zie ook: Inpik.
Waar-
nemen:
Hendel: kijk naar de hendel om vast te stellen dat deze omhoog gaat in combinatie met de benen
Benen: die voordat het blad in het water is beginnen open te vouwen: benen en hendel(s) bewegen tegelijkertijd.
Oorzaak: Verkeerd haalbeeld. Niet klaar zitten bij de inpik (water onvoldoende naderen) waardoor het blad niet geplaatst kan worden voordat de haal begint (zie ook Te laat klippenVlaggen scullen en Vlaggen boordroeien).
Gevolg: Efficiencyverlies doordat de volledige haallengte niet wordt benut en het eerste gedeelte van de haal wordt overgeslagen.
Remedie
bak:
Beginnen met Soppen inpik en Roeien met 3x inpikken. Gebruik bewegingsbegeleiding en het 5-staps leerproces (Interveniëren). Hierbij gaat de coach/instructeur voor de roeier zitten en tikt steeds met de handen de hendels in het water voordat de roeier kracht zet. 
Remedie
boot:
Gebruik hiervoor de Strijkhaal en Drijfhalen om de fout te laten voelen. Soppen inpik gevolgd door een stuk roeien met light paddle inpik (Roeien met accenten).
Feed-
back:
Gevoelsmatig door te focussen op de hendel(s). Visueel door naar het blad of de hendel(s) te kijken.

Wacht op de video...
Een inpik met het blad er intrappen (rood) vergeleken met een (blauwe) goede inpik (www.rowanimation.nl).


Inpik – Op de armen inpikken
Inpik– Indirecte inpik
© 2016 - 2023 Jeroen Brinkman