Roeifouten

Recover – Slifferen

Fout: De bladen over het water laten slifferen, niet te verwarren met de Slifferhaal. Een lichtere variant is Systematisch het water aantikken in de recover.
Waar-
nemen:
Blad: kijk naar het blad om te zien of het het water raakt.
 
Oorzaak: De roeier voelt zich onzeker in de boot en zoekt steun bij het water en/of de roeier begrijpt niet hoe de boot op zijn bewegingen reageert. Deze fout vormt een onderdeel van de Slifferhaal.
Gevolg: Het toestaan van het slifferen over het water leidt nagenoeg altijd tot de Slifferhaal. Aangezien het zeer arbeidsintensief is om de daarmee gemoeide 4-5 fouten er weer uit te halen, moet het slifferen ten alle tijde worden vermeden!
Klippen (opdraaien) is niet goed mogelijk omdat het blad te dicht bij het water is. Snelheidsverlies ontstaat door het constant aantikken van het water. De roeier leert niet om balans te houden, want de bladen liggen op het water en houden de balans.  Bij boordroeien is het houden van balans met deze fout nagenoeg onmogelijk omdat roeiers die slifferen, de diepte van het wegzetten niet kunnen variëren. 
Remedie
bak/ boot:
Begin met de roeier het slifferen te verbieden. Neem bij angst zo nodig een bredere boot. De oefening Scull: uitpikvariaties in skiff of C1 zal helpen te begrijpen hoe een goede uitpik bijdraagt aan balans. Gebruik de oefeningen Aanhaalhoogte oefenen en Wegzetdiepte oefenen om diepte in de uitzet te krijgen. Ook de oefening Soppen uitpik is erg effectief. In ploegen zo nodig Tubben wanneer er onvoldoende basisbalans is. Tenslotte de roeier(s) uitdagen om watervrij te roeien met Aantal halen watervrij.
Feed- back: Visueel of auditief tijdens de recover, hoor en zie of het blad het water (nog) raakt. Gevoelsmatig op de ronde uitpik. 
Stuur- stoel:  Het blad wordt er uitgedraaid en sliffert over het water. Vlak voor de inpik komt het van het water af en wordt opgedraaid. 

Recover – Te vroeg oprijden
Recover – Het water aantikken 
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman