Roeiwoordenboek

A

Aanhaalhoogte

  De hoogte waarop de hendels naar de borst worden toegetrokken. Zie ook: Aanhaalhoogte oefenen.

Aanhalen

  Het laatste stukje van de haal.

Aanleggen

  De boot vanuit het water naar de vlotrand brengen. Zie ook: Aanleggen.

Aanlegvlak

  Plek op de dol waar de platte kant van de riem tegenaan ligt.

Aanrijden

  Het laatste stukje rijden vlak voor de inpik.

Aanroepen

  Bij dreigende aanvaring roepen naar de bemanning van een andere boot, door het boottype te noemen (bijvoorbeeld: twee-zonder, acht etc.) om de aandacht van de bemanning van die boot te trekken.

Aanzwellende haal

  Een (achterhaalde) visie op de roeihaal waarbij het merendeel van het vermogen van de haal in de tweede helft geleverd wordt  Niet te verwarren met versnelde (V) haal, waarbij gecompenseerd wordt voor de versnelling van de boot. 

Achter het werk afstand

  Afstelbegrip. De afstand gemeten in de lengterichting van de boot tussen het hart van de dolpen en de achterzijde van het bankje wanneer de roeier met gestrekte benen zit. Zie ook: Achter het werk afstand.

Achterdek

  Taft of dek aan de achterzijde van de boot.

Achterpunt

  Het puntje aan de achterzijde van de boot. Zie ook voorpunt (V).

Achtersteven

  Schuin naar achter lopend plat vlak aan de achterzijde van een boot waaraan het roer is bevestigd.

Achterstops

  Kunststof of houten blokjes die voorkomen dat het bankje van de slidings afrijdt. De achterstops zitten het verst van het voetenbord vandaan.

Adding rowers

  Roei-oefening waarbij steeds meer roeiers gaan meeroeien. Zie ook: Adding rowers.

Afriggeren

  Het er af halen van de riggers van een boot ten behoeve van transport van de boot. Zie ook opriggeren (O).

Afroeien

  Het voorroeien voor een commissie (afroei- of proevencommissie) om te laten zien dat de roeier veilig en goed in de boot kan roeien.

Afstand in minimaal aantal halen

  Roei-oefening waarbij een afstand in zo min mogelijk halen wordt afgelegd. Zie ook: Afstand in minimaal aantal halen.

Afstellen

  Er voor zorgen dat de boot een goede afstelling heeft Zie ook: Afstellen.

Afstelling

  De positie en hoek van dol, slidings en kraag ten opzichte van elkaar en de boot. Een goede afstelling maakt dat de boot lekker en snel roeit.

Afsturen

  Het sturen van een boot voor een commissie (afroei- of proevencommissie) om te laten zien dat de stuurman de stuurkunst beheerst en het materiaal veilig terug kan brengen.

Aligneur

  Bij roeiwedstrijden de functionaris die ervoor zorgt dat de ploegen bij de start exact op één lijn naast elkaar liggen.

Analyseren

  Derde stap in het verhelpen van roeifouten, waarbij oorzaak en oplossing gezocht worden. Zie ook: Analyseren.

Z
B
© 2016 - 2023 Jeroen Brinkman