Roeiwoordenboek

V

Vallen (over een boord)

  De boot raakt uit balans waardoor de boot scheef ligt. Lees verder: Balans.

Vast

  Zie vastroeien: (V).

Vaste bank (roeien)

  Roeien zonder op te rijden. Lees verder: Dynamisch uitlengen.

Vaste romp (roeien)

  Roeien zonder in te buigen. Lees verder: Dynamisch uitlengen.

Vastroeien

  Blad plat op het water leggen en iets verticaal draaien, zodat het blad als een speedboot over het water glijdt. Lees verder: Het roeien onderbreken.

Veilig boord

  Veilig boord maken zorgt ervoor dat de boot aan één of beide zijde(n) stabiel gehouden wordt door de bladen plat op het water te leggen en iets naar die kant over te leunen. Daarmee is de balans geborgd.

Veld

  Codering die aangeeft in welk veld de roeiers tegen elkaar een wedstrijd roeien. Lees verder: Aanduiding wedstrijdvelden.

Ventilatiedop

  Dop op een gat waardoor de binnenkant van de boot gelucht kan worden.

Vermogenspercentages

  Objectieve indicator voor het bepalen van drempelwaarden voor trainingsintensiteit voor een individuele roeier. Lees verder: Vermogenspercentages.

Verzet

  Afstelbegrip dat een maat is voor de zwaarte van de riem die de roeier tijdens het roeien ervaart. Dit is een dimensieloos getal van ongeveer 2.1 voor scullen en ongeveer 2,2 voor boordroeien. Lees verder: Verzet.

Vier

  Smalle boot met daarin vier roeiers. Lees verder: Vier.

Vier zonder

  Smalle boot zonder stuurman, met daarin vier roeiers die ieder één riem hebben. Het roer van de boot wordt bediend door de voet van één van de roeiers. Lees verder: Vier zonder.

Vijfstaps leerproces

  Coachprotocol voor gebruik bij de bak of ergometer dat bestaat uit vijf stappen. Lees verder: Oplossing aanbieden.

Vingeroefeningen

  Oefening bij boordroeien waarbij de vingers op de riem bewegen . Lees verder: Vingeroefeningen.

Vinnetje

  Platte vin onder de boot die de boot op koers houdt en het rollen van de boot een klein beetje dempt.

Vlaggen

  Roeifout waarbij de riemen te hoog over het water worden teruggebracht naar de inpik. Lees verder: Vlaggen (scullen).

Vleugelrigger

  Rigger die uit één doorlopende aluminium buis bestaat en die een spantloze constructie van een roeiboot het mogelijk maakt.

Vliegende start

  Start van een wedstrijd, waarbij de boot al snelheid heeft. Zie ook staande start: (S).

Vlonders

  Vloerplanken in de boot.

Vloot

  Het botenbezit van de vereniging.

Voetenbord

  Schoenen of houten plankjes met riemen waar de voeten in worden geplaatst. Lees verder: Voetenbord niet goed gesteld.

Voetenbordhoek

  Afstelbegrip dat de hoek van het voetenbord aangeeft. Lees verder: Voetenbordhoek.

Voetenbordstrip

  Messing of plastic strip waarmee het voetenbord naar voren of achteren kan worden versteld.

Voetenplankje

  Plankje waarop de voet wordt gezet bij het instappen.

Voor het werk

  Afstelbegrip. De roeier rijdt minder ver op dan ter hoogte van het aanlegvlak van de dol, richting de achterkant van de boot. Lees verder: Door het werk.

Voordek of voortaft

  Dek of taft aan de voorzijde van de boot.

Voorplecht

  Plat horizontaal deel op de voorkant van een open boot.

Voorpunt

  Voorkant van de boot met de boegbal. Zie ook boegbal: (B).

Voorslaan

  Roeifout waarbij een van de roeiers eerder inpikt (voorslaat) dan de rest van de ploeg. Lees verder: Ongelijke inpik.

Voorstart

  Plek waarop bij een vliegende start begonnen wordt met het opbouwen van snelheid, zodat de boot op volle snelheid door de start heen gaat.

Voorsteven

  Verlengde van de uitwendige kielbalk aan de voorzijde van een boot.

Voorstops

  Kunststof of houten blokjes die voorkomen dat het bankje van de slidings afrijdt. De voorstops zitten het dichtst bij het voetenbord.

Voorwaartse dolpenhoek

  Zie dolpenhoek (voorwaarts): (D).

Voorwedstrijd(en)

  Roeiwedstrijden voorafgaand aan de finale om te bepalen welke ploegen de sterkste zijn en dus een plek in de finale verdienen.

Vrijboord

  Afstelbegrip dat de afstand tussen de bootrand en het wateroppervlak geeft. Lees verder: Vrijboord.

Vrijdol

  Afstelbegrip dat de afstand tussen de dol en het wateroppervlak geeft. Lees verder: Vrijdol.

U
W
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman