Roeiwoordenboek

R

Rechterhendel naar de heup

  Roeifout bij scullers waarbij aan het eind van de haal de rechterhendel naar de heup getrokken wordt, waardoor de boot over bakboord komt te liggen. Lees verder: Rechterhendel naar de heup.

Recover

  Het gedeelte van de roeibeweging van uitpik naar inpik en dat tot doel heeft om zonder het water te raken het blad weer naar de inpik te brengen. Lees verder: Recover.

Recover met twee keer klippen

  Roei-oefening waarbij tijdens de recover twee keer geklipt wordt. Lees verder: Recover met twee keer klippen.

Retentie

  De mate waarin de roeier een aangeleerde motorische vaardigheid over een langere periode kan behouden.

Riem

  Lange steel met aan het uiteinde een blad om de boot mee voort te bewegen.

Riembalans

  Afstelbegrip: het balanspunt van een riem. Lees verder: Riembalans.

Riemhoek

  Afstelbegrip dat de hoek geeft tussen blad en aanlegvlak. Lees verder: Riemhoek.

Riemlengte

  Afstelbegrip dat de riemlengte geeft. Lees verder: Riemlengte.

Riemstijfheid

  Afstelbegrip dat aangeeft in hoeverre de riem doorbuigt. Van belang voor het bij elkaar zoeken van een paar sculls, die moeten ongeveer even stijf zijn. Lees verder: Riemstijfheid.

Rigger

  Metalen/kunststof uithouder voor de riem, meestal een ijzeren stangenconstructie die aan de boot is bevestigd.

Riggerpositie

  Afstelbegrip dat de afstand tussen voetenbordstrip en dolpen aangeeft. Lees verder: Riggerpositie.

Ritme

  De verhouding tussen haal en recover. De recover hoort tussen de 20% en 30% langer dan de haal te duren.

Rode zone

  Zwaarste trainingsintensiteit bij zonetraining. Lees verder: Zonetraining – Rode zone.

Roeibak

  Instructiemogelijkheid op vlot of wal waar de roeier de roeibeweging kan oefenen. De hierbij gebruikte riemen hebben grote gaten, zodat ze makkelijk door het water gaan. Lees verder: roeibak.

Roeibeweging

  De haal en recover samen.

Roeien

  Het met riemen voortbewegen van een boot.

Roeien met 3x inpikken

  Roei-oefening waarbij de roeiers drie keer inpikken voorafgaand aan de haal. Lees verder: Roeien met 3x inpikken.

Roeien met accenten

  Roei-oefening, waarbij delen van de haal met meer snelheid en kracht uitgevoerd worden. Lees verder: Roeien met accenten.

Roeien met losse voeten

  Roei-oefening waarbij de flexheel band of leren riem losgemaakt wordt, dan wel de voeten uit de schoenen gehaald en op de schoenen geplaatst worden. Lees verder: Roeien met losse voeten.

Roeifout kiezen

  Derde stap in het verhelpen van roeifouten, waarbij de belangrijkste fout bepaald wordt. Lees verder: Roeifout kiezen.

Roeihaal kennen

  Eerste stap in het verhelpen van roeifouten, waarbij een duidelijk beeld ontstaat hoe een goede roeibeweging wordt uitgevoerd. Zie:J-haal

Roeiproef

  Zie afroeien: (A).

Roeiregel

  Door de instructeur/coach aan de roeier gegeven regel waarin wordt aangegeven hoe de roeier moet reageren wanneer de boot een bepaalde beweging maakt. Lees verder: Roeiregel.

Roer

  Hiermee wordt de boot gestuurd.

Roerblad

  Het blad van het roer, dat daadwerkelijk stuurt.

Roerpen

  Metalen pen die bij sommige roeren aanwezig is om het roer aan de boot te bevestigen.

Romp over de riem trekken

  Roeifout waarbij aan het eind van de haal de romp weer wordt ingebogen. Lees verder: Romp over de riem trekken.

Romp te vroeg inzetten

  Roeifout waarbij de roeier met de rug in plaats van de benen begint. Lees verder: Romp te vroeg inzetten.

Romproeien

  Roei-oefening waarbij alleen met de romp wordt geroeid. Lees verder: Romproeien.

Rompsmijten

  Roei-oefening waarbij het bij de uitzet snelle keren op de romp wordt geoefend. Lees verder: Rompsmijten.

Rompzwaai variëren

  Roei-oefening waarbij de romp tijdens de haal meer of minder wordt gebogen dan gebruikelijk. Lees verder: Rompzwaai variëren.

Ronden

  Zie rondmaken: (R).

Rondmaken

  De boot achterstevoren (180 graden) draaien. Lees verder: Rondmaken.

RowPerfect

  Nederlandse leverancier van ergometers. Zie ook ergometer: (E).

Rugzwaai inpik oefenen

  Roei-oefening waarbij het inbuigen van de romp tijdens de recover wordt gevarieerd. Lees verder: Rugzwaai inpik oefenen.

Ruitenwisserhaal

  Roeifout waarbij het ritme van de roeibeweging niet goed is. Lees verder: Ruitenwisserhaal.

P
S
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman